Vrijwilliger in de kijker

Sinds een volledig jaar doe ik vrijwilligerswerk.
Ik spring occasioneel bij wanneer er een activiteit georganiseerd wordt. Verder heb ik op mij genomen om een filosofisch praatcafé te organiseren. 
Ik wil op die manier mijn steentje bijdragen aan het culturele leven in Herent. Ik wil mensen aanzetten om na te denken over het beleid en om hier op een of andere manier invloed op uit te oefenen. Dat laatste is een zoektocht waarin we nog moeten groeien. 
Ik was erbij toen we het LDC opgericht hebben en heb samen met de andere werkende leden bepaald welke richting we zouden uitgaan. We zetten ons in om op een constructieve manier iets op te bouwen. We willen een aanbod organiseren vanuit een specifiek laagdrempelig hoek, mensen hiervoor warm maken en ze aanzetten om ook actief te worden. 
Met meer vrijwilligers kunnen we ook meer of grotere projecten realiseren! Naast het werk voor het LDC is er ook ruimte om tussen pot en pint gezellig samen te zijn en plezier te maken. Het is een manier om nieuwe sociale contacten te leggen en om op een andere manier met cultuur en andere zaken bezig te zijn. We ondervinden dat het bijzonder moeilijk is mensen voor langere tijd te engageren in het verenigingsleven. Iedereen heeft zoveel te doen. Ik ondervind zelf ook dat het moeilijk is om voldoende tijd vrij te maken om me echt te engageren. 
Enz enz enz