VREDESWEEK

Heel wat deelnemers waren present op deze rondreis…

Het geweld in Oost-Congo is dit jaar het thema van de Vlaamse Vredesweek. Omdat er in Herent asielzoekers wonen uit een regio die wat ruimer is dan Kivu, maakten de deelnemers aan het Herentse vredesinitiatief in d’Ontmoeting vorige week donderdagavond een rondreis door de conflictenzone van de Grote Meren. Vijf mensen – een man en twee vrouwen die weggevlucht waren uit hun land, een vredeswerker van ter plaatse en een Belgische ambassadeur voor de streek – getuigden over wat ze er mee meemaakten, waarom ze gevlucht waren en over welke hoop ze nu koesterden voor hun land. Vijfenzeventig mensen gingen in op de uitnodiging van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) samen met het Lokaal Dienstencentrum d’Ontmoeting (LDC) en het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het Sociaal Huis.
De sfeer werd erin gebracht door enkele vredesliederen te zingen, samen met de mensen die in het LDC d’Ontmoeting meedoen met het atelier ‘Zingen met plezier’. De aanwezigen konden ook de petitie ‘Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo’ tekenen, die gericht is aan Belgische en Europese politici. Congo is niet het enige land waar er geweld heerst en waar er mensen op de vlucht zijn. Vandaar dat we ook een oproep deden om met het Lokaal Opvanginitiatief mee te zoeken naar woningen, begeleiding en ondersteuning van asielzoekers. Met succes: een mooi groepje vrijwilligers diende zich aan.
Rond vijf tafels zaten de deelnemers intussen op de getuigen te wachten. Ze zouden zorgen voor een avond die niet in je koude kleren ging zitten.
Marcelina Macuma,  afkomstig uit Burundi, raakte ons met haar verhaal over haar leven in vluchtelingenkampen in Tanzania. Ook daar was ze niet veilig.
Emmanuel Hitayezu zag tijdens de genocide in Rwanda zijn ouders, een broer en een zus vermoord worden. Hij werkt nu als psychiatrisch verpleger.
Jean-Jacques Nganya ijvert met Pax Christi Uvira in Zuid-Kivu in Congo voor duurzame re-integratie van rebellen. Als internationale gast van de vredesweekcampagne pleitte hij, samen met Nadia Nsayi (beleidsmedewerker Centraal Afrika Broederlijk Delen-Pax Christi Vlaanderen) voor meer internationale steun.
Voor Irène Kamanzi, ook uit Kivu afkomstig, ligt de oplossing ligt niet in het aanbrengen van geld uit het buitenland voor grote internationale organisaties, maar moeten mensen ter plaatse vreedzaam leren samenleven.  Onderwijs, opvoeding en bewustmaking en versterking van de vrouwen zijn daarvoor onontbeerlijk.
Volgens Frank Deconinck,  ere-ambassadeur en speciaal gezant van België voor het Gebied van de Grote Meren, Is geweld is geen fataliteit. Mensen zijn niet gemaakt om in oorlog te leven. Vrede is een recht en mensenwerk.  De internationale gemeenschap kan bijdragen aan vredesopbouw in een democratische staat.
De Werkgroep Vredesweek van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) en het Lokaal Opvanginitiatief nodigen enkele getuigen uit om hun ervaringen met ons te delen: Nadia Nsayi (beleidsmedewerker bij Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen), Jean-Jacques Nganya (directeur van Pax Christi Uvira), Frank De Coninck (ere-ambassadeur en speciaal gezant van België voor het Gebied van de Grote Meren); ook enkele mensen die uit Rwanda, Burundi, en Congo vluchtten en nu in Herent wonen.

In een doorschijfsysteem luisteren we naar verhalen van de getuigen. Hoe zij wegvluchtten uit de regio en hoe ze in Herent terecht kwamen, of wat er politiek verkeerd gelopen is en welke stappen vandaag gezet moeten worden. Elk vanuit hun eigen achtergrond, als oud-ambassadeur of vluchteling, als lokaal hulpverlener of beleidsmedewerker bij ons. Samen met hen gaan wij op rondreis door dé conflictzone van Centraal-Afrika, de Afrikaanse ‘Vlaamse Velden’. De Afrikaanse Grote Meren, al twintig jaar schommelend tussen oorlog en vrede.

Een samenwerking van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH), het Lokaal Opvanginitiatief en het Lokaal Dienstencentrum van het Sociaal Huis van Herent en vele sociaal-culturele verenigingen. Het wordt dus een combinatie van GROSH-café en Café Combinne. 

Waar en wanneer

Donderdag 24 september, 20u


Lokaal Dienstencentrum d’ Ontmoeting Herent