Lezing: Eigen baas over je gedachten… Leer positief denken!

Dinsdag 8 december 2015 – 19.30 uur – Gratis lezing

Positief denken is realistisch denken. Het is de vaardigheid om de goede kanten van het leven te zien en bij moeilijke gebeurtenissen niet negatiever te denken dan nodig is.
Optimistische mensen zijn immers gelukkiger waardoor ze beter om kunnen gaan met vervelende gebeurtenissen. Ze hebben meer vrienden, presteren beter en kunnen beter tegen stress. Een kind dat goed leert omgaan met tegenslag, zal zich ook in zijn latere leven gelukkiger voelen. 
Tijdens deze lezing krijg je meer informatie over hoe kinderen en hun ouders positief kunnen leren denken. 
Doelgroep: ouders van lagere schoolkinderen.

Begeleiding: Wendy de Pree