Mac Club Herent

macclubherentVrijdag 15 september om 14.00 uur – Gratis

Mensen die een Mac-computer of andere Apple-toepassingen gebruiken, komen op verschillende plaatsen in Vlaanderen samen tijdens ‘clubmeetings’ om elkaar te ontmoeten, te leren (lezingen, demo’s, thema’s), supportvragen te stellen en tips uit te wisselen.

Mac Club Herent komt na de zomervakantie terug met nieuwe ideeën en een nieuwe aanpak. De bijeenkomsten worden voorbereid en georganiseerd door een stuurgroep.

De thema’s die aan bod komen worden bij voorkeur aangegeven door de deelnemers zelf. Heb je een vraag of een suggestie, kan je dit vooraf via mail of mondeling doorgeven.