Extra sluitingsdagen

LDC d’ Ontmoeting (ontmoetingsruimte én sociaal restaurant) is gesloten op

  • maandag 2 april (Paasmaandag)
  • maandag 30 april (brugdag) en dinsdag 1 mei (dag van de arbeid)
  • donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei (Hemelvaart en brugdag)
  • maandag 21 mei (Pinkstermaandag)