Wereldmarkt

wereldmarktDinsdag 1 mei van 14.00 – 19.00 uur. Gratis.

Locatie: Wildemanspark Herent

Wereldmarkt – editie 2018 – staat dit jaar in het teken van kunst en migratie. Bezoek ons jaarlijks dorpsfeest en laat je verleiden door zuiderse en lokale gerechten, straat­mu­ziek, vele workshops, gezellig terras en leuke activi­teiten georga­ni­seerd door de Raad van Ontwik­ke­lings­sa­men­wer­king.

En LDC d’ Ontmoeting?

Ons dienstencentrum is genesteld tussen de serviceflats van De Hemelboom en ‘Casa Manuel’ met nood- en opvangwoningen van OCMW Herent – en huisvest Marant, een groepswerking voor mensen in kansarmoede. Zoveel mensen en werelden op een kleine oppervlakte samen, weerspiegelt zich in onze bezoekers, in onze vrijwilligers en in onze werking.

Mensen met een mooi talent krijgen bij ons de ruimte om anderen te inspireren. Door deze samenwerking krijgen mensen een lokaal sociaal netwerk en wordt d’ Ontmoeting een kruispunt van mensen en werelden…

Kunsthal voor 1 dag

LDC d’ Ontmoeting organiseert op de wereldmarkt een ‘kunsthal voor één dag’ – waar bezoekers en vrijwilligers van het LDC eigen werk kunnen tentoonstellen.

Heb jij een schilderij, beeldhouwwerk, foto, grafisch werk, (poëzie)tekst, muziekstuk,… dat we die dag mogen laten zien?

Neem dan (voor 20 april) contact op met centrumleider Ann Knuts.