Speeddate

speeddateVrijdag 22 februari

19.30 uur

Gratis

In Herent worden al heel wat jaren mensen, die hun land moesten ontvluchten, opgevangen in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW.

Ook wanneer zij erkend werden als vluchteling bleven een aantal van hen in Herent wonen. Soms is de drempel hoog voor Herentenaren en nieuwkomers, om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Daarom organiseert het LOI in samenwerking met de werkgroep vluchtelingen van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROSH) een tweede editie van de Speeddate.

Het wordt een gezellige avond waarin ontmoeting en kennismaking over de grenzen heen centraal staat. Iedereen welkom!