Sluiting LDC d’Ontmoeting tot en met 13 april

Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, wordt, na overleg en op vraag van de hogere overheid, het lokale dienstencentrum d’Ontmoeting van Herent gesloten vanaf donderdag 12 maart 2020. Deze regeling geldt voorlopig tot en met maandag 13 april 2020.

De lokale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, neemt de richtlijnen van de federale overheid als leidraad en grijpt waar nodig in.

We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne nu (en anders eigenlijk ook) van groot belang is. Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid: