Sluiting LDC d’Ontmoeting verlengd tot 7 juni

7257

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft het lokale dienstencentrum d’Ontmoeting van Herent gesloten. Die regeling geldt voorlopig tot en met 7 juni 2020.
De lokale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met het coronavirus is reëel. De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, neemt de richtlijnen van de federale overheid als leidraad en grijpt waar nodig in.

We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne nu (en anders eigenlijk ook) van groot belang is. Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie.

Kijk voor een stand van zaken van maatregelen en richtlijnen in onze gemeente op www.herent.be/corona.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid: