Dorp aan zet # overwelzijn

Om tot een gezamenlijk en gedragen sociaal beleidsplan te komen lanceert de gemeente het participatietraject Dorp aan zet #overwelzijn waarbij we burgers, doelgroepen en stakeholders uitnodigen om mee na te denken over het Herentse sociaal beleid van de toekomst.

Denk en werk mee aan ons lokaal sociaal beleid

Burgerbevraging

Op 18, 19 en 20 mei organiseren we een online event rond vijf sociale thema’s, die sterk met elkaar verweven zijn.
We nodigen de inwoners van harte uit om mee input en ideeën aan te leveren voor het lokaal sociaal beleidsplan.

We organiseren vijf online ‘kamers’ waaraan u, afhankelijk van uw interesse, kunt deelnemen: kansen voor kinderen en jongeren, armoede, zorg in buurten en verbinding, nieuwkomers en iedereen.

Inschrijven kan op www.herent.be/dorpaanzet
In deze brochure burgerbevraging vindt je meer informatie per thema.