Dementievriendelijke gemeente Herent

Graag laten wij jullie weten dat er in september een week rond dementie wordt georganiseerd in Herent.

Mogelijk kennen jullie mensen die in hun omgeving, familie of vrienden hebben met dementie. Het zou fijn zijn als je hen op de hoogte brengt van de onderstaande activiteiten. Uiteraard ben je zelf ook van harte welkom.
 Herent: dementievriendelijke gemeente
Zaterdag 19 september 2015 is het werelddag dementie. De werkgroep dementievriendelijke gemeente Herent die nog maar pril van start gegaan is, wil van deze gelegenheid gebruik maken om een projectweek te organiseren. Hiermee wil zij het thema dementie beter bekend maken. Veel te vaak zien we dat mensen met dementie verborgen worden gehouden omdat ze niet “passen”  in onze wereld waar iedereen perfect moet zijn. We willen aantonen dat personen met dementie nog steeds waard zijn om gezien en gehoord te worden. We willen dat onze samenleving zich aanpast, zodat zij zich terug onder ons mogen begeven.De projectweek houdt drie gratis activiteiten in die voor iedereen toegankelijk zijn:
Maandag 14/09
Filmavond ‘vergeet me niet’:
een ontroerend verhaal van een zoon die gaat zorgen voor zijn moeder die de ziekte van Alzheimer heeft en haar zo beter leert kennen (met nabespreking, voor wie dit wil).
18.45u – 21.30u  in GC de Wildeman
Dinsdag 15/09
Mini-beurs dementie :
hier kan je terecht voor informatie over ondersteuning en zorgverlening.
10.30u – 16.30u in WZC Betlehem
Vrijdag 18/09
Getuigenis van een mantelzorger
en toelichting aanspreekpersonen dementie binnen Herent
15.00u – 17.00u in LDC d’Ontmoeting
  
Daarnaast organiseert het WZC Betlehem elke dag intern een speciale activiteit voor haar bewoners met dementie en hun familie.

Ook in de openbare bibliotheek wordt er deze week speciaal aandacht gegeven aan  (kinder)boeken over dementie.

Buurthulp met Molotov

Vanaf september start LDC d’ Ontmoeting samen met Jeugdhuis De Molotov buurthulp op in Herent.
Wat is buurthulp?
Buurthulp zijn korte, dringende, éénmalige hulpvragen waarbij niemand anders je meteen kan helpen. De buurthulp gebeurt door jonge mensen uit je buurt.
Enkele voorbeelden: sneeuw ruimen, dringende éénmalige boodschappen (apotheker of winkel), fruitpluk, oppas of babysit bij dringende gevallen, de zorg voor huisdieren bij ziekenhuisopname,…
Buurtzorg gebeurt op vrijwillige basis en is gratis. Wie wil, mag een centje geven om de activiteiten van het jeugdhuis te steunen.
Hoe kan je buurthulp aanvragen?
Je stelt telefonisch je vraag via het centrale nummer van De Kouter 016 85 30 20. Er wordt gezocht naar een vrijwilliger bij jou in de buurt die je kan verder helpen. Nadien neemt een medewerker van LDC d’ Ontmoeting contact met je op om de opdracht te bevestigen.
In geval er geen vrijwilliger wordt gevonden, verwittigt het LDC je zo snel mogelijk.
Meer info: Ann Knuts – ldcdontmoeting@sociaalhuisherent.be of 016 85 30 20 (via het onthaal van De Kouter)

meer weten over De Molotov: klik hier

Een nieuw abonnement van De Lijn aankopen… of toch niet?

Vanaf 1 september 2015 vervalt het gratis abonnement van De Lijn voor 65-plussers, de Omnipas 65+. In de loop van de voorbije weken ontving je als 65-plusser met een MOBIB-kaart een brief met een overschrijvingsformulier en folder.
Het gratis abonnement verdwijnt niet voor alle 65-plussers… Kijk goed na of jij wel een abonnement dient te betalen en/of een abonnement nodig hebt!

Wie behoudt een gratis abonnement van De Lijn?
De Vlaamse Overheid heeft beslist om voor volgende groepen van 65-plussers verder een gratis abonnement te voorzien:
• oud-strijders en oorlogsinvaliden
• 65-plussers met een handicap indien ze voor hun 65ste een erkenning kregen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
• 65-plussers die een Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) ontvangen
• 65-plussers die een Integratietegemoetkoming (IT) ontvangen

Wat is de beste koop indien je geen gratis abonnement krijgt?
• 65-plussers die het statuut van Vervoersgarantie krijgen een abonnement aan verlaagd tarief, nl. voor 40 euro.
Voor wie? Voor personen met een Gewaarborgd inkomen voor Bejaarden, Inkomensgarantie voor ouderen.
• Als je niet in aanmerking komt voor het abonnement aan verlaagd tarief en meer dan 17 keer per jaar een heen-en-terugrit gebruikt of meer dan 35 ritten, ben je best af met een abonnement van 50 euro.
• Als je minder dan 17 keer per jaar een heen-en-terugrit gebruikt, koop je best een 10-rittenkaart van 14 euro. Deze kaart koop je in de Lijnwinkel, krantenwinkels en supermarkten, NMBS-stations, verkoopautomaat De Lijn, enz. Deze kaart staat niet op je naam waardoor ze door meerdere personen kan gebruikt worden, al of niet samen. Een 10-rittenkaart is 50% goedkoper dan een biljet voor één rit (3 euro).

Meer informatie?
• bel De Lijn: 070 220 200
• contacteer De Lijn via de website:
www.delijn.be

ZORGPLANNING

VROEGTIJDIG ZORGPLANNING

TARIEVEN DE LIJN

TARIEVEN  DE  LIJN