De Centrumleider

ldc_ann

Centrumleider van LDC d’ Ontmoeting is Ann Knuts.

Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en leiding van het dienstencentrum, voor de organisatie, de coördinatie, de planning en kwaliteit van de dienstverlening.

De vrijwilligers vormen één van de basispijlers van LDC d’ Ontmoeting. Door hun inzet worden allerlei activiteiten mogelijk gemaakt. Naast het verzorgen van de dagelijkse permanentie en het begeleiden van activiteiten en diensten wordt de centrumleider ondersteund door het kernteam en werkgroepen.

Het Kernteam staat in voor advies en ondersteuning van de dagelijkse werking. Leden: Colette Truant, Lydia Leys, Nele De Win, Veva Castel, Kasper Van Loo en Ann Knuts.