De Centrumraad

De centrumraad brengt advies uit over de algemene werking van het centrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. Dit advies gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleider. De centrumraad is tevens een inspraakorgaan waarbij gebruikers advies, opmerkingen en suggesties kunnen geven die de werking van het dienstencentrum kunnen verbeteren.

De centrumraad komt minstens 1 maal per trimester samen. Waar nodig en in samenspraak met de leden van de centrumraad, kunnen extra bijeenkomsten worden ingepland. De centrumraad bestaat uit minstens 9 en maximum 18 personen, onder wie de centrumleider en een vertegenwoordiger uit de lokale ouderenadviesraad.

Minstens de helft zijn bezoekers en vrijwilligers van het dienstencentrum. Maximum één derde van de centrumraad kan bestaan uit vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit Herent. Er wordt naar gestreefd om vanuit elke deelgemeente, (Herent, Winksele-Delle en Veltem-Beisem) een vertegenwoordiging aanwezig te hebben.

Leden:

Aerts Miek,
Carion Erna,
Cravillon Marie-Josée,
De Vos Josée,
De Win Nele (Voorzitter),
Delvaux Hélène,
Dumarteau Chris,
Huybrechts Mia,
Knuts Ann (Centrumleidster),
Mine Lies,
Neukermans Lieve,
Pollers Astrid,
Salaets Simone,
Van den Eeden Els,
Van Hemelrijck Jean-Jaques,
Van Roey Linda (Vertegenwoordiger OAR).

Bekijk hier de goedgekeurde verslagen van de centrumraad.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de centrumraad.