Kostprijs

LDC d’Ontmoeting kiest bewust voor een laagdrempelig prijzenbeleid. Los van het aanbieden van een aangepast tarief opteren we nog liever voor het aanbieden van gratis en betaalbare activiteiten zodat het aanbod voor iedereen toegankelijk is.

Daarom staan er bij de duurdere activiteiten twee prijzen: een basisprijs en een aangepaste ‘groene’ prijs voor mensen met een beperkt budget.

Ben je cliënt bij het Sociaal Huis, langdurig werkloos of heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (vroeger OMNIO-statuut), dan kan je het aangepaste ‘groene’ tarief aanvragen aan je maatschappelijk werker of aan de centrumleider van het LDC (Ann Knuts).