Kostprijs

Het Sociaal Huis wil aan elke inwoner van Herent de kans bieden om deel te nemen aan alle activiteiten van het LDC. Daarom staan er bij een aantal duurdere activiteiten twee prijzen: een basisprijs en een aangepaste ‘groene’ prijs voor mensen met een beperkt budget.

Ben je cliënt bij het Sociaal Huis, langdurig werkloos of heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (vroegere OMNIO-statuut), dan kan je het aangepaste ‘groene’ tarief aanvragen aan je maatschappelijk werker of aan de medewerkers van het LDC.

Op termijn wordt deze kaart met aangepast groen tarief vervangen door de UiT-PAS.