Marant

Voor de meest recente informatie (COVID-19) vragen we u om de thuispagina te raadplegen.

Groepswerking  Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. Marant komt samen in LDC d’ Ontmoeting en organiseert  verschillende informatieve, sensibiliserende en ontspannende  activiteiten.

Deze activiteiten zijn er  voor mensen met een klein budget en/of mensen die de kans niet hebben of krijgen om mee te doen aan vrijetijdsactiviteiten..

Je komt naar Marant om…
nieuwe mensen te leren kennen
je te ontspannen er een luisterend oor te vinden
de krachten in jezelf en anderen te ontdekken
mee te helpen de stap te durven zetten naar activiteiten…

Marant organiseert:

  • Ontmoetingsmomenten op woensdagnamiddag en donderdagavond tijdens de ‘breiclub
  • Culturele uitstappen
  • Sport- en bewegingsactiviteiten
  • Creatieve workshops
  • Kookbijeenkomsten
  • Vakantie-uitstappen
  • Lentebarbecue, sinterklaasfeest en kerstfeest
  • Informatie en vorming
  • Dialoogmomenten

Eén keer per maand houdt Marant een vergadering: ‘doe je zeg en overleg!’ Bij een tas koffie en stuk taart wordt er gepraat over de werking van Groepswerking Marant. Elke bijeenkomst komen er verschillende thema’s aan bod en werken we (nieuwe) activiteiten verder uit. Iedereen mag en kan zijn gedacht zeggen.

Voor meer informatie en het programmaboekje neem je contact op met de centrumleider.