Oppas- en Gezelschapsdienst

LDC d’ Ontmoeting in samenwerking met Senioraat vzw.

Je leest hier wat een oppas- en gezelschapsdienst is, wanneer je daar beroep op doet, hoe het zit met dag- en nachtopvang, hoe je het aanvraagt,  en hoe je de verantwoordelijke kan ontmoeten.

Wat is een oppas- en gezelschapsdienst?

De oppas- en gezelschapsdienst is ‘zorgend aanwezig zijn’. De dienst biedt zorgbehoevenden, langdurig zieken, mensen met een beperking en ouderen hulp bij verplaatsingen in huis, bij maaltijden, bij een wandelingetje of zijn er gewoon voor een gezellige babbel.

Wanneer doe je beroep op de oppas- en gezelschapsdienst?

Meer en meer zorgbehoevenden kiezen om thuis te blijven waar ze zich omringd weten door familie en vrienden.
De zorg voor een ouder, een partner, een kind komt vaak op de schouders van één persoon, ‘de mantelzorger’, terecht. Al bestaat er een heel netwerk van professionele diensten (thuisverpleging, gezins- en poetshulp, warme maaltijden, alarmsysteem), de draaglast voor de mantelzorgers kan nog heel groot zijn.
Door beroep te doen op de vrijwilligers van de oppas- en gezelschapsdienst, kan je die draaglast wat verkleinen.

Ook alleenstaande zorgbehoevenden, met weinig of geen hulp van familie of vrienden, hebben graag gezelschap. Ook zij kunnen beroep doen op de oppas- en gezelschapsdienst.

Dag- en nachtopvang

  • De opvang overdag gebeurt door een vrijwilliger gedurende 2 à 3 uur (aangepast aan de nood). Hiervoor vragen we 2,70 euro per uur. Personen met een laag inkomen kunnen een sociale correctie aanvragen. De kostprijs is dan aangepast aan het inkomen.
  • De nachtopvang loopt van 22.00 tot 7.00 uur en kost 25 euro per nacht.

We proberen zoveel mogelijk het aanbod af te stemmen op de vraag.

Hoe aanvragen?

De verantwoordelijke van de oppas- en gezelschapsdienst van Seniorama is Lesley Bogaerts. Je kan haar bereiken op het telefoonnummer 016 581 618 (elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur) of via mail lesley@seniorama.be.