Oppas- en Gezelschapsdienst

Voor de meest recente informatie (COVID-19) vragen we u om de thuispagina te raadplegen.

In afwachting van een personeelsuitbreiding in 2020 wordt deze dienst tijdelijk niet aangeboden.

De samenwerking met Seniorama rond de gezelschapsdienst en de boodschappendienst is afgerond. De afstand tussen de 2 dienstencentra (Leuven-Herent) is een te grote drempel om zowel vrijwilligers te motiveren als mensen door te verwijzen.
Op dit moment neemt Ann zelf de vragen op en kijkt of ze op maat een vrijwilliger kan vinden. Op termijn zal de nieuwe collega de boodschappendienst en gezelschapsdienst verder uitbouwen.

Voorlopig wordt de informatie over beide diensten van de website gehaald en niet gepubliceerd in een volgend programmaboekje (april>juni 2020).